Dementie

Ergotherapie Met Elkaar is via het EDOMAH- programma gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie. Hierin sluiten we aan bij zowel de oudere met dementie en de mantelzorger. Een mantelzorger kan een partner, kind, ander familielid of bijvoorbeeld een buur zijn. Wanneer de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van een mantelzorger activiteiten uit te voeren, kan dit veel invloed hebben op de mantelzorger. Mantelzorgers kunnen hun regie in hun eigen taken en rollen verliezen. Ook kunnen er problemen ervaren worden in de omgang en communicatie tussen de oudere met dementie en de mantelzorger.

 

Met de mantelzorger wordt gekeken naar het doel om de oudere met dementie zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten uit te kunnen laten voeren. Deze activiteiten zijn gericht op het gebied van (vrijwilligers)werk, vrije tijd en wonen.  Er wordt gekeken naar het vergroten van de mogelijkheden van de oudere met dementie en het versterken van de rol van de mantelzorger. De ergotherapeut geeft hierin toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere met dementie. Tevens richt de ergotherapeut ook op het (mogelijk) ontlasten van de mantelzorger.