Over Ergotherapie met elkaar

Mijn naam is Carmen Donkers en ik ben de ergotherapeut van Ergotherapie Met Elkaar. Na het afronden van mijn opleiding ben ik in de eerste lijn als ergotherapeut gaan werken, waar ik veel ervaring heb opgedaan t.a.v. woningaanpassingen, inzetten van hulpmiddelen, aanleren van (nieuwe) ADL (activiteiten dagelijks leven) – vaardigheden, belasting en belastbaarheid, ontlasten van de (mantel)zorg en verplaatsing binnen en –buitenshuis. Hierdoor ben ik gespecialiseerd om te denken vanuit de cliënt en zijn of haar omgeving. Binnen mijn behandelingen wordt dan ook de nadruk gelegd op het zoeken naar mogelijkheden MET ELKAAR. Ik vind het van belang om de cliënt, omgeving (mantelzorger en of familieleden), zorgverleners en andere paramedici te betrekken om behandeldoelen te realiseren.  

Je hoeft het niet alleen te doen, met elkaar is meer mogelijk dan alleen! Het is van belang om deze mensen te ondersteunen om hun dagelijks leven weer mogelijk te maken, zodat zij weer kunnen deelnemen aan hun rollen als persoon. Het vergroot de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de cliënt en of omgeving. Ik vind het heel belangrijk dat de cliënten de regie houden over hun eigen leven en dus ook over de behandeldoelen en mogelijkheden. Hierbij zal ik adviezen uitbrengen, maar bepaald de cliënt. Veranderingen zijn mogelijk als je hier zelf open voor staat.  

Ergotherapie Met Elkaar heeft een multidisciplinaire samenwerking met Wolbert Fysio.

Samen gaan wij trajecten aan bij klachten ten gevolge van:

  • (Onverklaarbare of chronische) pijn
  • Long Covid
  • (Chronische) vermoeidheid
  • Oncologie
  • Dementie
  • Ouderdom
  • Beroerte