Carmen Donkers

Ergotherapie Met Elkaar

Krijg de regie weer in eigen hand

Maandag – Vrijdag

08:30  – 17:00

Carmen Donkers

Ergotherapie Met Elkaar

Krijg de regie weer in eigen hand

Maandag – Vrijdag

08:30  – 17:00

Wat is ergotherapie

Een ergotherapeut adviseert mensen om dagelijkse activiteiten (opnieuw) mogelijk te maken. Wanneer mensen belemmeringen tegenkomen binnen hun dagelijkse leven, kijkt een ergotherapeut samen met de cliënt, wat een cliënt wél of niet kan. Bij Ergotherapie Met Elkaar kijken we samen met de cliënt, hun omgeving, andere zorgverleners en of disciplines naar wat mogelijk en het best passend is voor de cliënt. Hierin staat deze samenwerking bovenaan, waarbij de cliënt de regie behoudt.  

In het behandelproces wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd samen met de cliënt (en betrokkenen). Hieruit worden behandeldoelen opgesteld en de richting van de behandeling wordt bepaald.  

De ergotherapeut geeft een behandeling op de volgende gebieden:  

  • Adviseren op het aanleren van nieuwe of andere vaardigheden, waarbij training aanbod kan komen. 

  • Adviseren om hulpmiddelen in te zetten en de cliënt, de omgeving (mantelzorger) of zorgverlener vaardig te maken om met deze hulpmiddelen om te gaan. De betrokkenen zullen hierover geïnstrueerd worden om het advies in te kunnen zetten. 
     
  • Adviseren om een activiteit of de omgeving aan te passen om het handelen mogelijk te maken.

  • Balans creëren tussen belasting en belastbaarheid. 

Na de behandelingen zullen de behandeldoelen geëvalueerd worden om vervolgens het behandeltraject af te kunnen sluiten, wanneer de behandeldoelen behaald zijn.  

Behandelingen

Bij belasting en belastbaarheid

Bij valpreventie

Bij woning-aanpassingen

Voorzieningen aanvragen en gewenningslessen

Dementie

Wij zijn aangesloten bij