Behandeling bij verbeteren Activiteiten dagelijks leven (ADL)

Veel mensen ervaren problemen in activiteiten in het dagelijks leven (ADL). Hierbij kun je denken aan activiteiten in de persoonlijke verzorging, het huishouden, de verplaatsing, het werk, de vrije tijd of tijdens het eten. De ergotherapeut brengt samen met de cliënt de problemen in kaart en stelt vanuit hier behandeldoelen op.  

Voorbeelden zijn:  

  • Zelfstandig in en uit bed komen
  • Zelfstandig steunkousen aan en –uittrekken
  • Zelfstandig aan en –uitkleden
  • Zelfstandig verplaatsen binnen – en buitenshuis
  • Zelfstandig douchen
  • Toiletgang

De ergotherapeut zal een observatie doen van de activiteit, waarin het probleem zich bevindt. Vaak houden mensen vast aan bepaalde gewoontes, maar zijn deze gewoontes niet altijd meer realistisch of haalbaar. Een ergotherapeut gaat kijken wat nog wél mogelijk is. Vanuit kan een ergotherapeut (nieuwe) handvaten geven en of (nieuwe) vaardigheden aanleren om activiteiten uit te kunnen voeren. Hierbij kunnen aanpassingen worden gedaan aan de omgeving of kunnen er hulpmiddelen worden ingezet. 

Praktijkvoorbeeld:

Mia kreeg voorheen ondersteuning vanuit de zorg bij het aan- en uitkleden, douchen en het aan- en uittrekken van de steunkousen. Mia wilde meer vrijheid en zelfstandigheid, waardoor ze de ergotherapeut heeft ingeschakeld. Ik heb de activiteiten van Mia geobserveerd en vervolgens adviezen gegeven. Vanuit hier heeft Mia andere vaardigheden aangeleerd om zich aan- en uit te kleden, zijn er hulpmiddelen ingezet om het zelfstandig douchen en het aan- en uittrekken van de steunkousen mogelijk te maken. Mia heeft meer vrijheid gekregen gedurende de dag, wat haar onafhankelijk maakt!