Tarieven

Ergotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering door jouw zorgverzekeraar. Hierbij heb je recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, waarbij eerst het eigen risico van toepassing gaat zijn. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, vergoeden sommige zorgverzekeraars extra uren.  

Voor de ergotherapeutische behandeling aan huis of op de praktijk heb je geen verwijzing nodig. Je bent direct toegankelijk, tenzij de zorgverzekeraar dit anders in de polisvoorwaarden omschrijft.  
Wanneer je nog niet door jouw eigen risico heen bent, kun je contact opnemen bij de zorgverzekeraar om de kosten in kaart te brengen. Als hier vragen over zijn, kun je altijd bij mij terecht. De behandelingen worden in het algemeen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.