Praktijkregelement 

Vergoeding ergotherapie: 

Ergotherapiebehandelingen worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar vergoed 10 uur per kalenderjaar vanuit de standaardverzekering, wat eerst van de eigen risico afgaat. Als je aanvullend verzekerd bent, worden er vaak extra uren vergoed. Het aantal extra vergoedingsuren verschilt per zorgverzekeraar. Wanneer je wil weten hoeveel extra vergoedingsuren je hebt of hoeveel uur je al hebt gebruikt, kun je terecht bij jouw eigen zorgverzekeraar. Eventueel kun je natuurlijk ook bij mij terecht voor jouw vragen hierover.  
Wanneer je niet (voldoende) bent verzekerd, ben ik genoodzaakt om direct na afloop van de behandeling de kosten in rekening te brengen.  

Niet nagekomen afspraak:

Een afspraak moet uiterlijk 24 uur voor de behandeling worden afgezegd. Als je niet of niet tijdig afzegt, zijn wij genoodzaakt 50% van het bedrag wat wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Als de behandeling aan huis stond gepland, wordt er 50% van het bedrag hieraan toegevoegd. Deze bedragen zijn wisselend per zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Behandelovereenkomst 

De ergotherapeut begint bij de start van de behandeling met een intakegesprek om behandeldoelen in kaart te brengen en (mogelijk) op te stellen. Vanuit deze ergotherapeutische behandeldoelen wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Ik zal hierbij uitleg geven over welke behandeldoelen samen zijn opgesteld en op welke wijze hieraan wordt gewerkt. Hierin heeft de cliënt de regie aan welke behandeldoelen hij of zij wil gaan werken.  

Bescherming persoonsgegevens 

Binnen mijn ergotherapeutische behandelingen wordt er voldaan aan de medische geheimhoudingsplicht. Wanneer er toestemming is vanuit de cliënt, kunnen er medische gegevens worden overgebracht in de volgende situaties: 

  • In het begin en het eind van de ergotherapeutische behandelingen wordt er een kort verslag gestuurd naar de huisarts of de verwijzer. Je hebt recht op deze inzage. 
  • Aanvraag vanuit derden ter inzage van de behandelingen of om te overleggen over de cliënt. Hiervoor wordt voorafgaan een toestemmingsformulier voor ingevuld i.v.m. privacy van de cliënt.  

De verslaglegging wordt gedaan via een goede bescherming van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Betalingsvoorwaarden 

Wanneer je niet minimaal 24 uur van tevoren jouw afspraak voor de ergotherapiebehandeling afgezegd, kan er 50% van het tarief van de behandeling bij je in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn geheel voor jou en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.  

Kwaliteit ergotherapie  

Om mijn kwaliteit binnen mijn ergotherapeutische behandelingen te waarborgen en te ontwikkelen, sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici en heb ik een lidmaatschap bij Ergotherapie Nederland. Vanuit hier volg ik de richtlijnen, scholingstrajecten en doe ik nieuwe kennis en of vaardigheden op.